För studenter på kursen Integrativ omvårdnad kurskod 2QA268

På kurswebben för 2QA268 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar.

Detta är en kurs i komplementära /integrativa omvårdnadsbehandlingar och teori. Syftet är att ge dig som arbetar inom vårdande yrken och har akademisk utbildning verktyg till en integrativ omvårdnad.

Kursplan

Inför kursstart VT22

Kursen ges under VT22 från 22 mars 2022 till 5 juni 2022.

Kursen ges under 10 veckor, v13-22, 2022.

Antagningsinformation

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering. 

Nytt från HT21 är att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas 1 vecka innan kursstart. Det är viktigt att du registrerar dig i Ladok för åtkomst till kursrummet. Du kan läsa mer om Canvas längre ner på sidan.

Schema 

Schema publiceras två veckor innan kursstart. 

Kursanalys och kursutvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering: (kommer inom kort)

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Albertine Ranheim

Kursansvarig
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Maria Arman

Examinator
08-524 839 73
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Inna Osadtjaja

Studievägledare
Utbildningskansliet
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör
Utbildningskansliet
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.