För studenter på kursen Integrativ omvårdnad kurskod 2QA268

En kurs i komplementära /integrativa omvårdnadsbehandlingar och teori. Syftet är att ge dig som arbetar inom vårdande yrken och har akademisk utbildning verktyg till en integrativ omvårdnad. Kursen ges under 10 veckor, 8 dagar med fysisk närvaro och i övrigt via läroplattformen. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT20: Kursen kommer inte ges H20

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering är obligatorisk för att behålla din plats på kursen.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema 

Schema för HT20 publiceras två veckor innan kursstart. 

 

Kursanalys och kursutvärdering

Kommer inom kort.

 

 

Kontaktuppgifter

Albertine Ranheim

Kursansvarig
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Maria Arman

Examinator
08-524 839 73
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Inna Osadtjaja

Studievägledare
Utbildningskansliet
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Selina Eriksson

Utbildningsadministratör
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.