För studenter på kursen Introduktion till klinisk neuropsykologi (7,5 hp) kurskod 1QA129

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig teoretiska kunskaper om hjärnans anatomiska och strukturella delsystem samt deras påverkan på beteenden och funktioner. Kursen har ett särskilt fokus på de neuroanatomiska nätverk som reglerar funktioner som t.ex. uppmärksamhet, minne, perception och språk.

Kursplan

Information

Om kursen

Kursen går på halv fart (50%) under hälften av terminen, Distans, Undervisning på dagtid.

Kursperiod HT23:  4 september - 12 november 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden pågår mellan 14 - 29 augusti. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 21 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Kursutvärdering

Kursanalys HT23

Enkätsammanställning HT23

Kontaktuppgifter

Profile image

Janina Seubert

Kursansvarig
852482471
Profile image

Johanna Olsson

Kursadministratör
852482440
JS
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2024-01-15