För studenter på kursen Introduktion till klinisk neuropsykologi (7,5 hp) kurskod 1QA129

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig teoretiska kunskaper om hjärnans anatomiska och strukturella delsystem samt deras påverkan på beteenden och funktioner. Kursen har ett särskilt fokus på de neuroanatomiska nätverk som reglerar funktioner som t.ex. uppmärksamhet, minne, perception och språk.

Kursplan

Information

Om kursen

Kursen går på halv fart (50%) under hälften av terminen, Distans, Undervisning på dagtid.

Ramtider för kursen HT23: 28 augusti - 15 januari (2024) 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart (2023-08-07) och stänger tisdagen veckan före kursstart (2023-08-22). Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 21 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Schema

Schema HT22

Kontaktuppgifter

Janina Seubert

Kursansvarig

Johanna Meschke

Kursadministratör