För studenter på kursen Introduktion till kognitiv neurovetenskap (15 hp) kurskod 1QA133

Kursen ger grundläggande kunskap om hur hjärnan bearbetar information från omvärlden, genom att förmedla grunderna i nervsystemets uppbyggnad, neuroanatomi, metoder för hjärnavbildning, och kognitiva funktioner (exempelvis, perception och uppmärksamhet, minne, språk, medvetande, exekutiva funktioner) och knyta det till hur komplexa kognitiva funktioner uppstår i samspel mellan hjärnans många olika delar.

Kursplan

Information

Kursen ges på 50%.
Ramtid för kursen VT24: 15/1 - 2/6

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden inför VT24 pågår under två veckor och öppnar/stänger (information om detta uppdateras).  Mer information om webbregistrering. Efter att registreringsperioden stängt kontaktar du kursadministratör snarast om du vill ta din plats i anspråk.

 

Studentkonto

Alla som studerar vid KI får ett studentkonto som ger tillgång till ett flertal tjänster, däribland e-post och lärplattformen Canvas etc. Studentkontot kan aktiveras från och med 28/12.

 

Övrigt

Litteraturlista hittar du i kursplanen. Obs! boken Rajiv S. Jhangiani, I-Chant A. Chiang, Carrie Cutt Research Methods in Psychology Kwantlen polytechnic university 4th edition, utgår och behöver alltså inte införskaffas.

Schema

VT23

Kursutvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Enkätsammanställning VT23

Kursanalys VT23

Kontaktuppgifter

Janina Seubert

Kursansvarig
JS
Innehållsgranskare:
Lorin Yousif
2023-07-12