För studenter på kursen Introduktion till kognitiv neurovetenskap (15 hp) kurskod 1QA133

Kursen ger grundläggande kunskap om hur hjärnan bearbetar information från omvärlden, genom att förmedla grunderna i nervsystemets uppbyggnad, neuroanatomi, metoder för hjärnavbildning, och kognitiva funktioner (exempelvis, perception och uppmärksamhet, minne, språk, medvetande, exekutiva funktioner) och knyta det till hur komplexa kognitiva funktioner uppstår i samspel mellan hjärnans många olika delar.

Kursplan

Information

Kursen ges på 50%.

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Litteraturlista hittar du i kursplanen. Obs! boken Rajiv S. Jhangiani, I-Chant A. Chiang, Carrie Cutt Research Methods in Psychology Kwantlen polytechnic university 4th edition, utgår och behöver alltså inte införskaffas.

Schema

VT22

Kursutvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Enkätsammanställning VT22

Kontaktuppgifter

Janina Seubert

Kursansvarig

Lorin Ahmed

Kursadministratör
08-524 824 68