För studenter på kursen Introduktion till kognitiv neurovetenskap (15 hp) kurskod 1QA133

Kursen ger grundläggande kunskap om hur hjärnan bearbetar information från omvärlden, genom att förmedla grunderna i nervsystemets uppbyggnad, neuroanatomi, metoder för hjärnavbildning, och kognitiva funktioner (exempelvis, perception och uppmärksamhet, minne, språk, medvetande, exekutiva funktioner) och knyta det till hur komplexa kognitiva funktioner uppstår i samspel mellan hjärnans många olika delar.

Kursplan

Information

Kursen ges på 50%
Ramtid för kursen VT24: 15/1 - 2/6

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt, du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden inför VT24 pågår under 28 december - 9 januari. Mer information om webbregistrering. Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta din utbildningsadministratör.

 

Studentkonto

Alla som studerar vid KI får ett studentkonto som ger tillgång till ett flertal tjänster, däribland e-post och lärplattformen Canvas etc. Studentkontot kan aktiveras från och med 28/12.

 

Övrigt

Litteraturlista hittar du i kursplanen. Obs! boken Rajiv S. Jhangiani, I-Chant A. Chiang, Carrie Cutt Research Methods in Psychology Kwantlen polytechnic university 4th edition, utgår och behöver alltså inte införskaffas.

Schema Introduktion till kognitiv neurovetenskap VT24

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Janina Seubert

Kursansvarig
852482471
Profile image

Johanna Olsson

Kursadministratör
852482440
JS
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2024-02-22