För studenter på kursen Introduktion till metod - kvantitativ, kvalitativ och kombinationen mixed-methods inom medicinsk vetenskap, 7,5 hp kurskod 1QA137

Kursen tar på en grundläggande nivå, upp de forskningsmetodologiska grunderna till kvalitativ och kvantitativ metodik, diskuterar skillnader mellan ansatserna och fallgropar i dess användande samt hur de kan kombineras inom ramen för mixed-methods.

Kursplan

Information

Om kursen

I den här kursen får du en grundläggande introduktion till metod. Kursen berör dels kvantitativ och kvalitativ metod, samt även hur kombinationen av både kvantitativ och kvalitativ metod, så kallad mixed-metods, kan användas i praktiken. Mixed-methods är en viktig metodologi för att fånga en helhetsbild i medicinska studier och är mer och mer populär. Under kursen fokuserar vi på att, på ett grundläggande och stegvis sätt, förstå hur kvantitativ, kvalitativ och mixed methods kan användas i praktiken i en forskningsstudie. Vi rör oss från design och forskningsfråga till datainsamling, analys och validitet/tillförlitlighet till studiens resultat. Vi varvar också teori, exempel och uppgifter för att testa på själva under kursen. Efter kursen har du en bred bas i metodkunskap. Kursens kan anpassas till din egen nivå av förkunskaper och passar därför både dig som är nybörjare på metod och dig som vill veta mer inför ett t.ex. uppsatsarbete

Kursperiod HT23: 4 oktober - 12 december
 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart och stänger tisdagen veckan före kursstart. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

 

Studentkonto och Canvas

Alla som studerar vid KI får ett studentkonto som ger tillgång till en rad olika tjänster, däribland lärplattformen Canvas, e-post, biblioteksåtkomst etc. Aktivering av studentkonto.

Schema

Schema HT22

Kursutvärdering

Kursanalys HT22

Kontaktuppgifter

Åsa Norman

Kursansvarig

Johanna Meschke

Kursadministratör