För studenter på kursen Introduktion till metod - kvantitativ, kvalitativ och kombinationen mixed-methods inom medicinsk vetenskap, 7,5 hp kurskod 1QA137

Kursen tar på en grundläggande nivå, upp de forskningsmetodologiska grunderna till kvalitativ och kvantitativ metodik, diskuterar skillnader mellan ansatserna och fallgropar i dess användande samt hur de kan kombineras inom ramen för mixed-methods.

Kursplan

Information

Om kursen

I den här kursen får du en grundläggande introduktion till metod. Kursen berör dels kvantitativ och kvalitativ metod, samt även hur kombinationen av både kvantitativ och kvalitativ metod, så kallad mixed-metods, kan användas i praktiken. Mixed-methods är en viktig metodologi för att fånga en helhetsbild i medicinska studier och är mer och mer populär. Under kursen fokuserar vi på att, på ett grundläggande och stegvis sätt, förstå hur kvantitativ, kvalitativ och mixed methods kan användas i praktiken i en forskningsstudie. Vi rör oss från design och forskningsfråga till datainsamling, analys och validitet/tillförlitlighet till studiens resultat. Vi varvar också teori, exempel och uppgifter för att testa på själva under kursen. Efter kursen har du en bred bas i metodkunskap. Kursens kan anpassas till din egen nivå av förkunskaper och passar därför både dig som är nybörjare på metod och dig som vill veta mer inför ett t.ex. uppsatsarbete.

Kursperiod höstterminen 2023: 4 oktober - 12 december

Information om distansutbildningen

Samtlig undervisning på kursen, föreläsningar och seminarier, genomförs digitalt via zoom. Tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling krävs. Föreläsningarna spelas inte in utan genomförs över zoom vid angiven tid i schemat (dagtid ofta måndag och torsdag eftermiddag). Seminarier är interaktiva med varierande uppgifter, och diskussion och problemlösning sker både i mindre grupper och storgrupp där du förväntas delta aktivt (kamera och mikrofon påslaget). 4 av 7 seminarier är obligatoriska att delta i (valfritt vilka 4, men du bör delta vid seminarium 1 för att kunna tillgodogöra dig kursen på ett bra sätt), liksom presentation av individuellt arbete. Kursen är baserad i lärplattformen Canvas och du som student behöver göra dig bekant med denna för att kunna ta del av material och moment på kursen. Om du inte tidigare har studerat via Canvas är det bra om lär känna Canvas funktioner, här finns en guide för att lära känna Canvas.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden pågår mellan den 11/9 till 26/9. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

 

Studentkonto och Canvas

Alla som studerar vid KI får ett studentkonto som ger tillgång till en rad olika tjänster, däribland lärplattformen Canvas, e-post, biblioteksåtkomst etc. Aktivering av studentkonto.

Kursutvärdering

Kursanalys HT22

Schema för Introduktion till metod, 1QA137 HT23

Kontaktuppgifter

Åsa Norman

Kursansvarig

Johanna Olsson

Kursadministratör
ÅN
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2023-09-22