För studenter på kursen Introduktion till metod - kvantitativ, kvalitativ och kombinationen mixed-methods inom medicinsk vetenskap, 7,5 hp kurskod 1QA137

Kursen tar, på en grundläggande nivå, upp de forskningsmetodologiska grunderna till kvalitativ och kvantitativ metodik, diskuterar skillnader mellan ansatserna och fallgropar i dess användande samt hur de kan kombineras inom ramen för mixed-methods.

Kursplan

Information

Om kursen

Kursen ges från och med HT22.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart (2022-09-12) och stänger tisdagen veckan före kursstart (2022-08-27). Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Schema

Schema HT22

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Åsa Norman

Kursansvarig