För studenter på kursen Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar (7,5 hp) kurskod 2QA298

Klinisk forensisk psykologi återfinns i gränssnittet mellan psykologi och rättsväsende. En kärnkompetens inom klinisk forensisk psykologi är riskbedömningar vilket är fokus för denna kurs.

Kursplan

Information

Om kursen

Kursen ges digitalt via Zoom med föreläsningar och seminarier under några fredagar. Till detta kommer egen inläsning och aktivt deltagande i diskussioner via lärplattformen.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Fredag 17 september. Introduktion till riskbedömningar

Fredag 15 oktober. Riskkommunikation

Fredag 12 november. Teori och statistik vid riskbedömningar

Fredag 10 december. Etik vid riskbedömningar

Fredag 14 januari. Forensisk fallformulering

 

Preliminära tider 9.00 - 16.00.

Ett detaljerat schema läggs upp senast två veckor före kursstart.

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Knut Sturidsson

Kursansvarig

Hanna Licke

Kursadministratör