För studenter på kursen Neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård, 15 hp kurskod 2QA309

På denna sida hittar du schema, kursanalyser och kontaktuppgifter till kursen.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskaper kring neonatal omvårdnad med inriktning mot intensivvård.

Kursen är en fristående kurs som genomförs på halvfart och webbaserat utan fysiska träffar. Den pågår i 20 veckor från den 16 januari till den 4 juni 2023 (vårterminen 2023).

 

Aktivera studentkonto

För att studera vid Karolinska Institutet måste du ha ett aktivt studentkonto. Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på Mitt studentkonto. Om du redan är student på KI använder du samma studentkonto som du har sedan tidigare.

 

Registrering i Ladok

För att behålla din plats och delta i kursen är registrering i Ladok obligatorisk. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringen inför vårterminen 2023 öppnar 2 januari och stänger 10 januari 2023. I samband med registreringen får du tillgång till kursen i lärplattformen Canvas. Mer information om webbregistrering.

 

Välkomstbrev och schema VT23

Obligatoriska studiedagar

Med reservation för eventuella ändringar. 

Datum för obligatoriska studiedagar via Zoom vårterminen 2023:

17/1 kl 8.40-16

7/2 kl 9-16

8/2 kl 9-16

14/2 kl 9-16

14/3 kl 9-16

18/4 kl 9-16

29/4 kl 9-12 eller 13-16 (½ dag beroende på gruppindelning)

2/5 9-16

22/5 9-12

1/6 kl 9-12 eller 13-16 (½ dag beroende på gruppindelning, antingen 1/6 eller 2/6) 

2/6 kl 9-12 eller 13-16 (½ dag beroende på gruppindelning, antingen 1/6 eller 2/6) 

Kontaktuppgifter

Johanna Granhagen Jungner

Kursansvarig och examinator

Anna Stäke

Ansvarig lärare i kursen

Hanna Bergström

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial och inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.