För studenter på kursen Specifik omvårdnad inom barnkirurgi, 15 hp kurskod 2QA315

På denna sida hittar du schema, kursanalyser och kontaktuppgifter till kursen.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen är en fristående kurs som genomförs på halvfart och webbaserat utan fysiska träffar. Den pågår i 10 veckor från den 30 augusti till den 5 november 2021.

 

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna uppnå en fördjupad kunskap och kompetens för att med ett professionellt förhållningssätt självständigt kunna bedriva och leda omvårdnadsarbete inom sjukvård för barn och ungdomar med barnkirurgiska tillstånd och medfödda defekter med ett familjecentrerat perspektiv.

 

Registrering i Ladok

För att behålla din plats och delta i kursen är registrering i Ladok obligatorisk. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringen öppnar en vecka före kursstart. I samband med registreringen får du tillgång till kursen i lärplattformen. Mer information om webbregistrering.

 

Schema

Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Nina Andersson-Papadogiannaki

Kursansvarig och examinator

Björn Tingberg

Kursansvarig

Elin Öst

Kursansvarig

Ana Maria Seguel

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial och inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.