För studenter på kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi kurskod 2QA294

Den här kursen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska odontologisk forskning. Du kommer att få de kunskaper du behöver i vetenskapsteori och forskningsmetodik för att kunna genomföra ett examensarbete inom ditt huvudområde på avancerad nivå.

Kursplan

Välkommen

Denna kurs är en modifierad distansutbildning som ges på kvarts-fart under ett läsår. Undervisningen ges vid obligatoriska träffar ca en gång per månad, i två dagar. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter.

Registrering

Registrering för att delta i kursen är obligatoriskt. Antagen student registrerar sig själv i  Ladok.

Mer information om webbregistrering

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Översiktsschema HT21

Översiktsschema VT22

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör