För studenter på kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi kurskod 2QA294

Den här kursen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska odontologisk forskning. Du kommer att få de kunskaper du behöver i vetenskapsteori och forskningsmetodik för att kunna genomföra ett examensarbete inom ditt huvudområde på avancerad nivå.

Kursplan

Välkommen

Denna kurs är en modifierad distansutbildning som ges på kvarts-fart under ett läsår. Undervisningen ges vid obligatoriska träffar, på både svenska och engelska. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter.

 

Kursstart HT2023

För antagna och registrerade studenter.

Torsdag 2023-08-31
Hörsal 4Y, Alfred Nobels allé 8, Flemingsberg

9:00-11:00  Presentation of the course, course leaders and course participants, with examiner Nagihan Bostanci, course instructor Angelika Silbereisen and course administrator Cecilia Vestlind

11:00-12:00  Project proposals and finding supervisors, with Nagihan Bostanci and Angelika Silbereisen

13:00-16:00  Vetenskapsteori, föreläsare: Amanda Thorell (Stockholm University)

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Antagen student registrerar sig själv i  Ladok. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart (2023-08-07) och stänger tisdagen veckan före kursstart (2023-08-22).

Mer information om webbregistrering

 

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Studentkontot kan aktiveras från 2023-08-02.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Schema

Detaljschema finns för registrerade studenter i Canvas.
Här finns överssiktsschema för HT23:

Examinationstillfällen

2024-05-06 Examination, presentation av forskningsplan
2024-05-07 Examination, presentation av forskningsplan
2024-05-08 Examination, presentation av forskningsplan

2024-05-28 Resttillfälle
2024-06-18 Resttillfälle

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministratören. Läs om tillgodoräknandeprocessen på KI:s centrala sidor.

Kriser och krishantering

Ibland kan en krisartad händelse påverka en eller flera studenter på utbildningen. Vid institutionen för odontologi finns beredskap för sådana situationer.

Ansvar och process för krishantering beskrivs i  Anvisningar för krishantering inom de odontologiska utbildningarna vid Institutionen för odontologi. 

Om du har frågor om krishantering, vänligen kontakta kursansvarig.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig/ examinator

Angelika Silbereisen

Kursinstruktör

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
NB
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2023-09-21