För studenter på kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi kurskod 2QA294

Den här kursen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska odontologisk forskning. Du kommer att få de kunskaper du behöver i vetenskapsteori och forskningsmetodik för att kunna genomföra ett examensarbete inom ditt huvudområde på avancerad nivå.

Kursplan

Välkommen

Denna kurs är en modifierad distansutbildning som ges på kvarts-fart under ett läsår. Undervisningen ges vid obligatoriska träffar ca en gång per månad, i två dagar. Undervisningen ges på både svenska och engelska. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter.

 

Kursstart HT22

2022-09-01: Introduktion och föreläsning, heldag på plats på Campus Syd i Flemingsberg

2022-09-02: Föreläsningar, heldag på plats på Campus Syd i Flemingsberg

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Antagen student registrerar sig själv i  Ladok. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart (2022-08-08) och stänger tisdagen veckan före kursstart (2022-08-23).

Mer information om webbregistrering

 

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

 

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Här hittar du översiktsschema för HT22.
Detaljschema finns för registrerade studenter i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör