För studenter på kursen Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa kurskod 2QA293

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel. Större delen av kursen består av eget arbete under handledning. Notera att fem träffar på kursorten ingår.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok

Mer information om webbregistrering

Schema

På kurswebben för Examensarbete för masterexamen i odontologi finns schema för VT21

 

Nästa examinationstillfälle

Examination, slutseminarium: 2021-01-11 och 20201-01-12.

Resttillfälle, slutseminarium: 2021-01-29

Examination, halvtidsseminarium: maj 2021

Examination, slutseminarium: maj 2021

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Denna kurs ges första gången HT20 och har inte utvärderats ännu. För äldre kursutvärderingar från den föregående kursen Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik, kontakta kursansvarig.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
072-743 59 31