För studenter på kursen Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa kurskod 2QA293

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel. Större delen av kursen består av eget arbete under handledning. Notera att fem träffar på kursorten ingår.

Kursplan

Välkommen

Denna kurs är en modifierad distansutbildning som ges på kvartsfart under två läsår. Undervisningen sker genom introducerande föreläsningar och examinerande seminarier. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter. Projektarbetet inom kursen skrivs på svenska eller på engelska (valfritt) och kompletteras med en sammanfattning på engelska alternativt svenska.
 

Kursstart HT22

2022-08-31: Introduktion och föreläsning, heldag på plats på Campus Syd i Flemingsberg

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Antagen student registrerar sig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart (2022-08-08) och stänger tisdagen veckan före kursstart (2022-08-23).

Mer information om webbregistrering


Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

 

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

På kurswebben för Examensarbete för masterexamen i odontologi publiceras gemensamt översiktsschemat för HT22 senast 2 veckor innan kursstart

Nästa examinationstillfälle

2022-05-23 Slutexamination

2022-05-31 Halvtidsexamination

2022-06-01 Halvtidsexamination

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Denna kurs ges första gången HT20 och har inte utvärderats ännu. För äldre kursutvärderingar från den föregående kursen Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik, kontakta kursansvarig.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör

Studievägledare

Ny studievägledare tillträder i mitten av augusti 2021.

NB
Innehållsansvarig:
Cecilia Vestlind
2022-06-22