För studenter på kursen Examensarbete för masterexamen i odontologi kurskod 2QA175

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Kursplan

Välkommen

Denna kurs är en modifierad distansutbildning som ges på kvartsfart under två läsår. Undervisningen sker genom introducerande föreläsningar och examinerande seminarier. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter.

Registrering

Registrering för att delta i kursen är obligatoriskt. Antagen student registrerar sig själv i Ladok.

Mer information om webbregistrering

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Översiktsschema HT21
 

Nästa examinationstillfälle

Final master defenses/ Slutseminarium, Tisdag 2022-01-11 kl 10:30 - 11:30

Student: Xiabao Bai (DDS)

Thesis title: 
5-Year Follow-Up of Single Crowns Performed in Uppsala County: A Retrospective Study/ 5 Års Uppföljning av Singelkronor i Region Uppsala: En Retrospektiv Studie

Main supervisor: Susanna Segerström (PhD, DDS), The Public Dental Service, Specialist Clinic Kaniken, Uppsala

Co-supervisor: Peggy Näsman (PhD, DDS, Specialist in Endodontics), Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet

Co-supervisor: Johan Segerström (DDS, Specialist in Prosthodontics), The Public Dental Service, Specialist Clinic Kaniken, Uppsala

Examiner: Prof. Nagihan Bostanci (Karolinska Institutet)

External examiner: Prof. Mats Trulsson, Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet

Opponent: Angelika Silbereisen (PhD, Lecturer)

Examinationen hålls via Zoom.

Meeting ID: 679 9015 9400, Passcode: 109066

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör