För studenter på kursen Examensarbete för masterexamen i odontologi kurskod 2QA175

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen är en modifierad distansutbildning som ges på kvartsfart under två läsår. Undervisningen sker genom introducerande föreläsningar och examinerande seminarier. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter.

Varmt välkommen!

Kursstart

2021-09-10 kl 09.00 - 16.00, kursstart med presentation av kursen och föreläsningar.
Alla föreläsningar kommer tills vidare att ges via Zoom. Var uppmärksam på eventuella ändringar, se kursrummet i Canvas.
Schema för HT21 publiceras nedan senast 2 veckor innan kursstart.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är 2021-08-16 – 2021-09-06.

Mer information om webbregistrering

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Översiktsschema HT21
 

Nästa examinationstillfälle

När nästa examinationstillfälle har schemalagts kommer informationen att publiceras här.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör