För studenter på kursen Examensarbete för masterexamen i odontologi kurskod 2QA175

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Kursplan

Välkommen

Denna kurs är en modifierad distansutbildning som ges på kvartsfart under två läsår. Undervisningen sker genom introducerande föreläsningar och examinerande seminarier. Undervisningen ges på både svenska och engelska. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter. Projektarbetet skrivs på engelska och kompletteras med en sammanfattning på svenska.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Antagen student registrerar sig själv i  Ladok. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart och stänger tisdagen veckan före kursstart. 
Denna kurs ges över fyra terminer, registrerade studenter behöver därför göra en fortsättningsregistrering i Ladok på kursens andra, tredje och fjärde termin.
Mer information om webbregistrering

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till allt kursmaterial i kursrummet i Canvas. Där loggar du in med ditt studentkonto.

Schema

Detaljschema finns för registrerade studenter i Canvas.
Här finns överssiktsschema för HT23 och VT24:

Examinationstillfällen

Slutexaminationer HT23 ges 2024-01-09 och 2024-01-10

Resttillfällen; 2024-01-30 och 2024-02-02

VT24 ges både slutexaminationer och halvtidsexaminationer. Datum kommer.

Onsdag 2024-01-10 kl. 09:00 – 10:30

Plats: Se inbjudan till zoom nedan

Student: Narmina Sandlund (DDS)

Thesis title: 
OHRQoL among patients with low objective orthodontic treatment need/ Oral hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med lågt objektivt tandregleringsbehov

Main supervisor:
Dr. Idil Burt (Specialist in Orthodontics, IIDIALA ORTODONTI KONSULT AB)

Co supervisor:
Robert Schibbye (Division of Orthodontics and Paediatric Dentistry, Karolinska Institutet)

Opponent:
Eva Crncalo (DDS)

External examiner:
Hanna Olson (Senior lecturer, Department of Health Sciences, University of Otago)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Onsdag 2024-01-10 kl. 13:00 – 14:30

Plats: Se inbjudan till zoom nedan

Student: Alice Vassiliou (DDS)

Thesis title: 
Volumetric assessment of bilateral alveolar clefts in Cone-beam computed tomography, prior- and post-bone grafting/ Bedömning av bilateral spaltvolym i CBCT, en jämförelse mellan utfallet av första respektive andra bentransplantationssätet

Main supervisor:
Dr. Daniel Benchimol (Division of Oral Diagnostics and Rehabilitation, Karolinska Institutet)

Co supervisor:
Tobias Regnstrand (Division of Oral Diagnostics and Rehabilitation, Karolinska Institutet)

Opponent:
Narmina Sandlund (DDS)

External examiner:
Prof. Reinhilde Jacobs (Department of Imaging & Pathology, KU Leuven; Department of Oral and Maxillofacial Surgery, UZ Leuven)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Fredag 2024-01-12 kl. 09:00 – 10:30

Plats: Se inbjudan till zoom nedan

Student: Eva Crncalo (DDS)

Thesis title: 
The impact of intermittent fasting on periodontal health and subgingival microbiome/ Effekten av periodisk fasta på parodontal hälsa och subgingivalt mikrobiom

Main supervisor:
Prof. Anders Gustafsson (Division of Oral Diseases, Karolinska Institutet)

Co supervisor:
Prof. Nagihan Bostanci (Division of Oral Diseases, Karolinska Institutet) 
Dr. Ronaldo Lira-Junior (Division of Oral Diagnostics and Rehabilitation, Karolinska Institutet)

Opponent:
Osman Khachab (DDS)

External examiner:
Dr. Angelika Silbereisen (Division of Oral Diseases, Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Fredag 2024-01-12 kl. 13:00 – 14:30

Plats: Se inbjudan till zoom nedan

Student: Osman Khachab (DDS)

Thesis title: 

Migration of normal and hypo-functional masticatory muscles insertion after bite-raising in growing rats/ Migration av normala och hypofunktionella tuggmusklers fästen efter betthöjning hos växande råttor

Main supervisor:
Andrea Bresin (Senior lecturer, Specialist clinic of orthodontics, Public dental care, Gothenburg)

Co supervisor:
Dr. Marie Pegelow (Division of Orthodontics and Paediatric Dentistry, Karolinska Institutet)

Opponent:
Alice Vassiliou (DDS)

External examiner:
Associate Prof. Nikolaos Christidis (Division of Oral Diagnostics and Rehabilitation, Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministratören. Läs om tillgodoräknandeprocessen på KI:s centrala sidor.

Kriser och krishantering

Ibland kan en krisartad händelse påverka en eller flera studenter på utbildningen. Vid institutionen för odontologi finns beredskap för sådana situationer.

Ansvar och process för krishantering beskrivs i  Anvisningar för krishantering inom de odontologiska utbildningarna vid Institutionen för odontologi. 

Om du har frågor om krishantering, vänligen kontakta kursansvarig.

Riskbedömning, gravida och ammande studenter

Student som är gravid eller ammar har rätt till en individuell riskbedömning. Kontakta studierektor/studievägledare för att få en riskbedömning. Du kan läsa mer på KI:s centrala sidor om gravida och ammande studenter. Institutionen för Odontologi har även tagit fram särskilda anvisningar för riskbedömning. Se dokumentet nedan.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Angelika Silbereisen

Kurskoordinator

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
NB
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2023-11-28