För studenter på kursen Examensarbete för masterexamen i odontologi kurskod 2QA175

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Kursplan

Välkommen

Denna kurs är en modifierad distansutbildning som ges på kvartsfart under två läsår. Undervisningen sker genom introducerande föreläsningar och examinerande seminarier. Undervisningen ges på både svenska och engelska. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter. Projektarbetet skrivs på engelska och kompletteras med en sammanfattning på svenska.
 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Antagen student registrerar sig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar är öppen två veckor innan kursstart till en vecka efter kursstart.

Mer information om webbregistrering

 

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Schema

Här finns överssiktsschema för läsåret HT22/VT23.
Detaljschema finns för registrerade studenter i Canvas.

Nästa examinationstillfälle

Halvtidsexaminationer VT23

2023-05-29, hörsal 4J ANA8
2023-05-30, hörsal 4F ANA8

Slutexaminationer VT2023:
 

Måndag 2023-05-22 kl 09:00 - 10:30, 4N Takterassen, Alfred Nobels allé 8

Student: Jessica Tarander (DDS)

Thesis title:
Evaluation of two different treatment methods in children with carious lesions in primary molars

Main supervisor:
Dr. Annika Julihn (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

External examiner:
Dr. Therese Kvist (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Opponent:
Matteo Ghorbani (DDS)

 

Måndag 2023-05-22 kl 11:00 - 12:30, 4N Takterassen, Alfred Nobels allé 8

Student: Elisabeth Augustinsson Palmqvist (DDS)

Thesis title:
Long-term results of preventive and non-operative management of periodontal diseases: A registry-based study

Main supervisor:
Prof. Nagihan Bostanci (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Co-supervisor:
Dr. Nivetha Gavriilidou (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

External examiner:
Dr. Eva Nordendahl (Eastmaninstitutet,  Department of Medicine, Karolinska institutet)

Opponent:
Zakaria Yehia (DDS)

 

Måndag 2023-05-22 kl 14:00 - 15:30, 4N Takterassen, Alfred Nobels allé 8

Student: Afreen G Haji (DDS)

Thesis title:
The Effect of Vitamin D supplementation on Periodontal and Peri-Implant Health. A Systematic Review and Meta-analysis

Main supervisor:
Dr. Elena Calciolari (Centre for Oral Immunobiology and Regenerative Medicine, Institute of Dentistry, Queen Mary University of London)

Co-supervisor:
Prof. Nagihan Bostanci (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)
Dr. Benedetta Ghezzi (Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Centro di Odontoiatria, Università degli Studi di Parma)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci, (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

External examiner:
Dr. Johanna Simin (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Opponent:
Berfin Shamlou (DDS)

 

Tisdag 2023-05-23 kl 09:00 - 10:30, 4N Takterassen, Alfred Nobels allé 8

Student: Mae Suliman (DDS)

Thesis title:
The use of anamnestic data to assess sleep bruxism in patients with extensive tooth wear without TMD complaints

Main supervisor:
Dr. Wedad Hammoudi (Department of Prosthetic Dentistry, Folktandvården Eastmaninstitutet/ Department of Dental Medicine,
Karolinska Institutet)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci, (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

External examiner:
Dr. Abhishek Kumar (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Opponent:
Jessica Tarander (DDS)

 

Tisdag 2023-05-23 kl 11:00 - 12:30, 4N Takterassen, Alfred Nobels allé 8

Student: Berfin Shamlou (DDS)

Thesis title:
Accuracy of three-dimensional scanning of the palate - comparison of direct intraoral scanning versus indirect scanning

Main supervisor:
Dr. Niels Ganzer (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Co-supervisor:
Prof. Reinhilde Jacobs (Oral and Maxillo-facial Surgery - Imaging & Pathology, University of Leuven/ Department of Dental Medicine,
Karolinska Institutet)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci, (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

External examiner:
Dr. Agneta Karsten (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Opponent:
Elisabeth Augustinsson Palmqvist (DDS)

 

Tisdag 2023-05-23 kl 14:00 - 15:30, 4N Takterassen, Alfred Nobels allé 8

Student: Pallavi Khattar (DDS)

Thesis title:
Inflammatory Profile in Disc Displacement of the Temporomandibular Joint

Main supervisor:
Assoc. Prof. Rachael Sugars (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Co-supervisor:
Dr. Mattias Ulmner (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci, (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

External examiner:
Dr. Carina Krüger Weiner (Folktandvården Gävleborg and Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Opponent:
Mae Suliman (DDS)

 

Onsdag 2023-05-24 kl 10:00 - 11:30, 4N Takterassen, Alfred Nobels allé 8

Student: Matteo Ghorbani (DDS)

Thesis title:
Influence of prosthodontic rehabilitation on orofacial esthetics in patients with extensive tooth wear

Main supervisor:
Dr. Wedad Hammoudi (Department of Prosthetic Dentistry, Folktandvården Eastmaninstitutet/ Department of Dental Medicine,
Karolinska Institutet)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci, (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

External examiner:
Prof. Mats Trulsson (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Opponent:
Emma Hallenstål (DDS)

 

Tisdag 2023-06-13 kl 10:00 - 11:30, 4J Takterassen, Alfred Nobels allé 8

Student: Emma Hallenstål (DDS)

Thesis title:
The use of EMG-devices to diagnose sleep bruxism in participants with extensive tooth wear

Main supervisor:
Dr. Wedad Hammoudi (Department of Prosthetic Dentistry, Folktandvården Eastmaninstitutet/ Department of Dental Medicine,
Karolinska Institutet)

Course examiner:
Prof. Nagihan Bostanci, (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

External examiner:
Dr. Hajer Jasim (Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet)

Opponent:
Pallavi Khattar (DDS)

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
NB
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2023-05-11