För studenter på kursen Examensarbete för masterexamen i odontologi kurskod 2QA175

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Kursplan

Välkommen

Denna kurs är en modifierad distansutbildning som ges på kvartsfart under två läsår. Undervisningen sker genom introducerande föreläsningar och examinerande seminarier. Undervisningen ges på både svenska och engelska. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter. Projektarbetet skrivs på engelska och kompletteras med en sammanfattning på svenska.

 

Kursstart HT22

2022-08-31: Introduktion och föreläsning, heldag på plats på Campus Syd i Flemingsberg

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Antagen student registrerar sig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart (2022-08-08) och stänger tisdagen veckan före kursstart (2022-08-23).

Mer information om webbregistrering

 

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

 

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Här finns: översiktsschema för HT22.

Detaljschema finns för registrerade studenter i Canvas.
 

Nästa examinationstillfälle

Examination, Final master defense/ slutseminarium*

2023-01-09 (måndag)

2023-01-10 (tisdag)

*Preliminärt, datumen beror på tillgången till examinatorer

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör