För studenter på kursen Introduktion till psykologi (15 hp) kurskod 1QA132

Kursen behandlar centrala ämnesområden inom psykologi såsom uppmärksamhet och perception, medvetande, evolutionspsykologi, utvecklingspsykologi, personlighet, emotioner, socialpsykologi, inlärning, minne, kognition, och psykologiska störningar.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Artin Arshamian

Kursansvarig

Johanna Olsson

Kursadministratör
AA
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2023-10-04