För studenter på kursen Introduktion till psykologi (15 hp) kurskod 1QA132

Kursen behandlar centrala ämnesområden inom psykologi såsom uppmärksamhet och perception, medvetande, evolutionspsykologi, utvecklingspsykologi, personlighet, emotioner, socialpsykologi, inlärning, minne, kognition, och psykologiska störningar.

Kursplan

Information

Om kursen

Kursen ges på 50% dagtid, på distans med lärarstöd via lärplattform. All undervisning sker på distans.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Schemat HT21

 

Kontaktuppgifter

Artin Arshamian

Kursansvarig