För studenter på kursen Introduktion till psykologi (15 hp) kurskod 1QA132

Kursen behandlar centrala ämnesområden inom psykologi såsom uppmärksamhet och perception, medvetande, evolutionspsykologi, utvecklingspsykologi, personlighet, emotioner, socialpsykologi, inlärning, minne, kognition, och psykologiska störningar.

Kursplan

Information

Om kursen

Kursen ges på 50% dagtid, på distans med lärarstöd via lärplattformen Canvas. All undervisning sker på distans.
Ramtid för kursen VT23 är: 16/1 - 4/6

Ramtid för kursen HT23 är: 29/8 - 15/1


Antagning och Registrering

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats (svarsdatum finns i antagningsbeskedet) genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden inför VT23 öppnar 2022-12-28 och stänger 2023-01-10. Mer information om webbregistrering. Efter att registreringsperioden har stängt, kontakta kursadministratör snarast om du vill ta din plats i anspråk.
 

Studentkonto

Alla som studerar vid KI får ett studentkonto som ger tillgång till en rad olika tjänster, däribland lärplattformen Canvas, e-post, biblioteksåtkomst etc. Aktivering av studentkonto kan göras från den 28/12.

Schema

Schema VT23

 

Kontaktuppgifter

Artin Arshamian

Kursansvarig

Johanna Meschke

Kursadministratör
AA
Innehållsansvarig:
Johanna Meschke
2023-03-20