För studenter på kursen Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård (7,5 hp) IVA / AMBULANS kurskod 2SP044

Kursens mål är att studenten på avancerad nivå uppnår fördjupade medicinska kunskaper i patofysiologiska mekanismer som ligger till grund för uppkomsten av akuta sjukdomstillstånd samt farmakologi för att kunna delta i och förstå vården av den akut sjuka patienten. I kursen kommer ni fördjupa er i farmakologi och patofysiologi

Kursplan

Kursinformation

Kursen är helt på distans förutom tentamen som skrivs på plats på campus Huddinge

Ni som studerar inriktning anestesi och intensivvård 19/2 till 24/3, läser på helfart. Kontaktperson är Anders Rosendahl (anders.rosendahl@ki.se)

Ni som studerar inriktning ambulans 12/2 till 7/4, läser på 3/4 dels fart. Kontaktperson är Sebastian Bjöhle (sebastian.bjohle@ki.se)

Välkomstinformation

Välkommen till kursen medicinsk vetenskap inom akutsjukvård.

Kursen kommer att vara delvis på distans under vårterminen -24, föreläsningar kommer att vara i Zoom och diskussioner kommer att hållas i canvas. Kursen innehåller två examinationer, se schema, dessa kommer att hållas i Inspera på campus Flemingsberg, Huddinge.

 

 

Schema

Du som läser inriktning AN/IVA VT24

Patofysiologi Vecka 8-10

Måndag 19/2 kl.08.00-08.45 kursstart Zoom

Fredag 23/2 kl 9-13 Föreläsning Resp-sjukdomar Zoom

Torsdag 29/2 kl 9-12 Föreläsning EKG Zoom

Fredag 1/3 kl 9-12 Föreläsning Hjärtsvikt Zoom

Tisdag 5/3 kl 9-13 Föreläsning Chock/ketoacidos Zoom

Fredag 8/3 kl 8.15-11.15 Tentamen patofysiologi på plats campus Huddinge

 

Du som läser inriktning AMBULANS VT24

Kursen är webbaserad och går på studietakt 75%.

Farmakologi vecka 11-12 

11/3 kl 13-16 Föreläsning: Basal farmakologi

12/3 kl 8.30-12 Föreläsning: Anestesi & IVA läkemedel

18/3 kl 08 Introduktion för seminarium, därefter arbete med seminarieuppgifterna Obligatoriskt

19/3 kl 13 Redovisning Obligatoriskt

22/3 kl 14,15- 16.15 Tentamen farmakologi på plats Campus Flemingsberg Huddinge

Anmälan till tentamen görs i Ladok.

  

 

 

 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Kontaktuppgifter

Anders Rosendahl

Kursansvarig / IVA

Sebastian Bjöhle

Kursansvarig / AMB
MW
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-04-09