För studenter på kursen Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård (7,5 hp) IVA / AMBULANS kurskod 2SP044

Kursens mål är att studenten på avancerad nivå uppnår fördjupade medicinska kunskaper i patofysiologiska mekanismer som ligger till grund för uppkomsten av akuta sjukdomstillstånd samt farmakologi för att kunna delta i och förstå vården av den akut sjuka patienten. I kursen kommer ni fördjupa er i farmakologi och patofysiologi

Kursplan

Kursinformation

 

Välkomstinformation

Välkommen till kursen medicinsk vetenskap inom akutsjukvård.

Kursen kommer att vara delvis på distans under vårterminen -23, föreläsningar kommer att vara i Zoom och diskussioner kommer att hållas i canvas. Kursen innehåller två examinationer, se schema, dessa kommer att hållas i Inspera på campus Flemingsberg, Huddinge.

 

 

Schema

Du som läser inriktning AN/IVA VT23

Ordinarie tentamen patofysiologi fredagen 10/3 kl 09-12  Sal Bengt Winblad Inspera

Ordinarie tentamen farmakologi fredagen 24/3 kl 14,15-16,15 Sal Bengt Winblad Inspera

 

Omtenta 1:

Onsdag 19/4 Farmakologi kl 14,30-16,15 Patofysiologi 16.30-19.30 campus Flemingsberg via INSPERA

Omtenta 2:

Onsdag 24/5 Farmakologi kl 14,30-16,15 Patofysiologi: kl.16.30-19.30 campus Flemingsberg via INSPERA

Anmälan till tentamen görs i Ladok.

  

Du som läser inriktning AMBULANS VT 23

Kursen är webbaserad och går på studietakt 75%.

Skriftlig individuell examination för ambulansstudenter är;

Patofysiologi, campus Flemingsberg via INSPERA Torsdag 17/3 kl.09.00-12.00

Farmakologi, campus Flemingsberg via INSPERA Fredag 6/4 kl.10.00-12.00

 

Omtenta 1:

Onsdag 19/4 Farmakologi kl 14,30-16,15 Patofysiologi 16.30-19.30 campus Flemingsberg via INSPERA

 

Omtenta 2:

Onsdag 24/5 Farmakologi kl 14,30-16,15 Patofysiologi: kl.16.30-19.30 campus Flemingsberg via INSPERA

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Kontaktuppgifter

Anders Rosendahl

Kursansvarig
MW
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2023-04-27