För studenter på kursen Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård (7,5 hp) IVA / AMBULANS kurskod 2SP044

Kursens mål är att studenten på avancerad nivå uppnår fördjupade medicinska kunskaper i patofysiologiska mekanismer som ligger till grund för uppkomsten av akuta sjukdomstillstånd samt farmakologi för att kunna delta i och förstå vården av den akut sjuka patienten. I kursen kommer ni fördjupa er i farmakologi och patofysiologi

Kursplan

Kursinformation

Kursen är helt på distans förutom tentamen som skrivs på plats på campus Huddinge

Ni som studerar inriktning anestesi och intensivvård 2/10 till 3/11, läser på helfart. Kontaktperson är Anders Rosendahl (anders.rosendahl@ki.se)

Ni som studerar inriktning ambulans 25/9 till 17/11, läser på 3/4 dels fart. Kontaktperson är Sebastian Bjöhle (sebastian.bjohle@ki.se)

Välkomstinformation

Välkommen till kursen medicinsk vetenskap inom akutsjukvård.

Kursen kommer att vara delvis på distans under höstterminen -23, föreläsningar kommer att vara i Zoom och diskussioner kommer att hållas i canvas. Kursen innehåller två examinationer, se schema, dessa kommer att hållas i Inspera på campus Flemingsberg, Huddinge.

 

 

Schema

Du som läser inriktning AN/IVA HT23

Vecka 40-42 läser ni patofysiologi, dessa föreläsningar är inplanerade

Kursintroduktion: Måndag 2/10 kl 9.30-10 (zoom)

Respirationsföreläsning: Torsdag 5/10 kl 9-13 (zoom)

EKG föreläsning: Torsdag 12/10 kl 9-12 (zoom)

Hjärtsviktsföreläsning: Fredag 13/10 kl 9-12 (zoom)

Chock/ ketoacidos föreläsning/ frågestund: 17/10 kl 9-13 (zoom)

Tentamen patofysiologi: Fredagen 20/10 kl 14.15-17.15 På plats i Huddinge

 

Vecka 42+ 43 läser ni farmakologi (schemat är ej klart)

Tentamen farmakologi: Fredagen 3/11 kl 8.15-11.15 På plats i Huddinge

 

Omtenta 1:

 

Omtenta 2:

 

Anmälan till tentamen görs i Ladok.

  

Du som läser inriktning AMBULANS HT 23

Kursen är webbaserad och går på studietakt 75%.

 

Omtenta 1:

 

Omtenta 2:

 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Kontaktuppgifter

Anders Rosendahl

Kursansvarig
MW
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2023-08-24