För studenter på kursen Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård (7,5 hp) IVAN / AMBULANS kurskod 2SP044

Kursens mål är att studenten på avancerad nivå uppnår fördjupade medicinska kunskaper i patofysiologiska mekanismer som ligger till grund för uppkomsten av akuta sjukdomstillstånd samt farmakologi för att kunna delta i och förstå vården av den akut sjuka patienten. I kursen kommer ni fördjupa er i farmakologi och patofysiologi

Kursplan

Kursinformation

 

 

Välkomstinformation

Välkommen till kursen medicinsk vetenskap inom akutsjukvård.

Kursen kommer att vara helt på distans under våren -21, föreläsningar kommer att vara i Zoom och diskussioner kommer att hållas i canvas. Kursen innehåller två examinationer, se schema, dessa kommer att hållas i canvas.

Kursintroduktion för Ambulans-ssk är måndagen 15/2 kl 9-10 i Zoom (se canvas för Zoomlänk). 

Kursintroduktion för AN/ IVA är tisdagen 23/2 kl 10-11 i Zoom (se canvas för Zoomlänk). 

Schema

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Kontaktuppgifter

Anders Rosendahl

Kursansvarig