För studenter på kursen Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård (7,5 hp) IVAN / AMBULANS kurskod 2SP044

Kursens mål är att studenten på avancerad nivå uppnår fördjupade medicinska kunskaper i patofysiologiska mekanismer som ligger till grund för uppkomsten av akuta sjukdomstillstånd samt farmakologi för att kunna delta i och förstå vården av den akut sjuka patienten. I kursen kommer ni fördjupa er i farmakologi och patofysiologi

Kursplan

Kursinformation

 

Välkomstinformation

Välkommen till kursen medicinsk vetenskap inom akutsjukvård.

Kursen kommer att vara helt på distans under hösten -21, föreläsningar kommer att vara i Zoom och diskussioner kommer att hållas i canvas. Kursen innehåller två examinationer, se schema, dessa kommer att hållas i canvas.

 

 

 

Schema

Tider för kurs 2SP044 - IVAN

Tider våren 2022 Kurs: 2SP044 vecka 8-12. Alla föreläsningar kommer att vara i zoom.

Vecka 8-10 läser ni patofysiologi, vecka 11-12 läser ni farmakologi

 

Måndag 21/2 kl 12:30-13:00 Kursintroduktion

Torsdag 24/4 kl 9:00-13:00 Föreläsning Resp-sjd

Torsdag 3/3 kl 9:00-12:00 Föreläsning EKG

Fredag 4/3 kl 9:00-12:00 Föreläsning Hjärt-svikt

Måndag 7/3 kl 9:00-13:00 Föreläsning Ketoacidos + Chock

Fredag 11/3 kl 9:00-12:00 Tentamen Patofysiologi Obligatoriskt

Måndag 14/3 kl 10:00-12:00 Föreläsning Farmakologi

Fredag 25/3 kl 9:00-12:00 Tentamen Farmakologi Obligatoriskt

Det kommer att tillkomma 1-2 tillfällen under farmakologiveckorna (11-12) med föreläsningar/ seminarium i zoom.

 

Mvh Anders

 

Tider för kurs 2SP044 - AMBULANS

Tider våren 2022 Kurs: 2SP044 vecka 7-14. Alla föreläsningar kommer att vara i zoom.

Vecka 7-11 läser ni patofysiologi, vecka 12-14 läser ni farmakologi

 

Måndag 14/2 kl 10:00-11:00 Kursintroduktion

Tisdag 22/2 kl 12:00-13:00 Frågestund Patofysiologi via Zoom

Torsdag 24/4 kl 9:00-13:00 Föreläsning Resp-sjd

Torsdag 3/3 kl 9:00-12:00 Föreläsning EKG

Fredag 4/3 kl 9:00-12:00 Föreläsning Hjärt-svikt

Måndag 7/3 kl 9:00-13:00 Föreläsning Ketoacidos + Chock

Tisdag 17/3 kl 11:00-12:00 Frågestund Patofysiologi via Zoom

Fredag 18/3 kl 9:00-12:00 Tentamen Patofysiologi Obligatoriskt

Måndag 21/3 kl 10:00-12:00 & 13:00-15:00 Föreläsning Farmakologi

Torsdag 31/3 kl 12:00-13:00 Frågestund Patofysiologi via Zoom

Fredag 8/4 kl 10:00-11:30 Tentamen Farmakologi Obligatoriskt

 

Mvh Dennis

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Kontaktuppgifter

Anders Rosendahl

Kursansvarig